EKOPLANT, s.r.o. největší český výrobce: Specialista na pachové odpuzovače a ohradníky

Metodika na odpuzení kun

PACHO-LEK®

1. Úvod

Kuna je velmi hbitá noční šelma, která si pro své usídlení většinou vybírá lidská obydlí, půdy, kůlny a stodoly. Většinou majitele obtěžují zápachem, kterým si značkují své teritorium, ničí izolaci zateplených střech, kde si vytvoří pelech a mohou zde vyvést i mláďata. Další její nepříjemnou činností je překousání kabelů automobilů, které vede k mnohatisícovým škodám. Cílem metodiky je poskytnout návod, jak kuny odpudit od návštěvy uvedených prostor a zároveň jí neublížit.

2. Vymezení pojmů

Biodegradabilní nosič pachové látky BIO10 - je materiál speciálně vyvinutý pro injektáž pachové látky (patent EU a CZ), který má otevřené póry zabezpečující vysoký difuzní koeficient pachové látky a tím i maximální účinnost pachového látky. Nosič je šetrný k životnímu prostředí ve smyslu zákona č.17/1992 o životním prostředí, na vzduchu za daných meteorologických podmínek teploty a vlhkosti je velmi stabilní, není toxický, karcinogenní a neemituje cizorodé látky do životního prostředí.

Koncentrát PACHO-LEK® - kuna obsahuje účinnou látku, která odpuzuje kuny od vstupu na půdy, kůlny a do izolací zateplených střech. Splňuje podmínky zákona č.17/1992 o životním prostředí, které je doloženo Oznámením o zařazení do seznamu biocidů.

3. Aplikace nosiče s obsahem pachové látky

3.1. Materiálové vybavení

Biodegradabilní nosič BIO10 - o rozměrech 5,5 x 3,5 x 4,5 cm

Koncentrát PACHO-LEK® kuna - viz kap. 2.

3.2. Postup aplikace koncentrátu pachové látky do nosiče BIO10 a jeho umístění

Koncentrát PACHO-LEK® - kuna se injektuje do 3 bodů nosiče BIO10 po dobu 1 vteřiny. Nosiče je třeba rozmístit do cesty pravděpodobného pohybu kuny. Pokud kuna ihned neopustí svůj pelech, je třeba opakovat oživení nosičů BIO10 po 14 dnech. POZOR na aplikaci v blízkosti obytných prostor.

Koncentrát injektujte pokud možno do nosiče BIO10 s otevřenými póry, nepoužívejte jakékoliv pseudonosiče (molitanové houbičky, svitky dřevité vlny a jiné), mohou zkontaminovat plochy, na které budou položeny.

3.3. Pokyny pro majitele automobilů

Nosič BIO10 s obsahem pachové látky zásadně umístěte pod motor vozidla na zem, kuna nikdy nevleze do prostoru motoru, aby zde překousala kabely.

3.4. Postup aplikace na ochranu drůbeže

Koncentrát PACHO-LEK® - kuna se injektuje do nosiče BIO10 - nepravidelný tvar ve 3 bodech stiskem aplikátoru po dobu 1 vteřiny. Nosiče se rozmístí v těsné blízkosti kurníku nebo chovu drůbeže, který chcete před kunou ochránit. Ochranu je nutné pravidelně obnovovat nejdéle po 14 dnech.

4. Ochranné pomůcky

- brýle

- pracovní oděv

- gumové rukavice, nejlépe slabé chirurgické

Související zboží