Ekoplant, s.r.o. největší český výrobce: Specialista na pachové odpuzovače a ohradníky

Nejčastější otázky a odpovědi

PACHO-LEK®

1. NA CO MOHU PACHOVÝ OHRADNÍK VYUŽÍT?

Pachový ohradník má primárně za cíl snižovat počet střetů vozidel se zvěří na úsecích shluků dopravních nehod, zvláště tam, kde nemohou být instalovány pevné ploty (dálnice, silnice I.,II. a III. třídy) Pachový ohradník a jeho systém lze využít i pro jiné aplikace (proti okusu a vytloukání dřevin, na ochranu vinic a ovocných sadů).

2. JAK SPRÁVNĚ INSTALOVAT PACHOVÉ OHRADNÍKY NA VYSOKOU NEBO ČERNOU ZVĚŘ?

Nosiče koncentrátu pachové látky se instalují na dřevěné kůly do výšky 70 až 90 cm, v rozestupech 10 metrů od sebe. Po instalaci se injektují koncentrátem pachové látky, čímž se aktivuje jejich účinek. Pro vyšší účinnost je možné zmenšit rozestupy na 5 metrů od sebe.

3. JE MOŽNÉ, ABY SI ZVĚŘ NA PACH ZVYKLA?

Přes tvrzení konkurence není možné, aby si divoká zvěř na pachový koncentrát PACHO-LEK® zvykla. Uvedené tvrzení můžeme doložit úspěšnou likvidací afrického moru prasat ve Zlínském kraji. Na úseku 47,7 km byla divoká zvěř držena pomocí pachového ohradníku v nákazové zóně po dobu jeden a půl roku, bez toho, aniž by pachový ohradník prorazila.

4. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI NOSIČEM BIO10 A NABÍZENÝMI NOSIČI NA TUZEMSKÉM TRHU (PU PĚNA, MOLITAN, OCELOVÁ VATA)?

Koncentrát pachové látky se pomocí trubičky aplikátoru injektuje do nosiče BIO10 a díky otevřeným pórům má pachová látka maximální účinnost.

5. JE MOŽNÉ POUŽÍT JAKO NOSIČ STAVEBNÍ PU PĚNU?

Stavební PU pěnu nedoporučujeme používat z důvodu uzavřených pórů, tudíž účinnost pachové látky je minimální. PU pěna je toxická, karcinogenní a mutagenní.

6. JAKOU ŽIVOTNOST MÁ NOSIČ BIO10 INSTALOVANÝ V PACHOVÉM OHRADNÍKU A JAK ČASTO JE NUTNÉ NOSIČ OŽIVOVAT?

Životnost nosiče BIO10 je minimálně 5 let, nosič je odolný vůči fotooxidaci, šetrný v životním prostředí, rozměrově stálý a má vynikající difúzní vlastnosti. Oživování koncentrátem pachové látky je nutné provádět maximálně do 3 měsíců, v době zvýšeného rizika vzniku škod ideálně každé 3-4 týdny.

7. CO SE STANE, POKUD DOBYTEK NOSIČ BIO10 SEŽERE?

Nosič dobytek neláká a sežrat by jej neměl. Pokud se tak stane, zvířeti se nic nestane, projde trávícím traktem.

8. JAK PROBÍHÁ ROZKLAD NOSIČE BIO10, POKUD LEŽÍ NA ZEMI?

K rozkladu nosiče BIO10 dochází v půdě díky půdním bakteriím, které nosič rozloží na oxid uhličitý, vodu a dusík. Na povrchu pole se nosič rozkládá po delší dobu, není toxický, je šetrný k životnímu prostředí.

9. CO SE STANE SE SENÁŽÍ, POKUD SE NOSIČ DOSTANE DO BALÍKU SENA?

Pokud se nosič BIO10 dostane při sběru do balíku sena, nic se neděje, seno není nijak znehodnocené, neboť obsah pachové látky v nosiči je již minimální a zvířatům nebrání seno konzumovat.

10. LZE NOSIČ BIO10 SEBRAT A OPAKOVANĚ POUŽÍT?

Ano, nosič lze sebrat a použít opakovaně. Rozklad nosiče probíhá až v půdě.

11. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI NOSIČEM BIO10 A SVITKEM DŘEVITÉ VLNY?

Účinnost svitku dřevité vlny je ve srovnání s nosičem BIO10 minimální. Pachová látka ze svitků velmi rychle vyprchá vlivem meteorologických podmínek a vlhkosti, její účinnost je maximálně 14 dní.

12. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PU PĚNOU PACHO-LEK® A NOSIČEM BIO10 Z HLEDISKA ÚČINNOSTI?

Účinnost obou nosičů je srovnatelná, PU pěna podléhá fotooxidaci, časem tmavne a začíná se drolit, částečky PU pěny podléhají hydrolýze, jejíž residua jsou toxické, karcinogenní a mutagenní látky, což má za následek kontaminaci půdy, z tohoto důvodu doporučujeme PU pěnu jako nosič pro vnitřní aplikace - na odpuzení kuny.

13. NEVÍME KUDY SE K NÁM KUNA DOSTÁVÁ.

Kuna se do domů dokáže dostat nejrůznějšími způsoby. Umí nadzvednout střešní krytinu, je schopna prokousat parotěsnou folii a dostat se až do izolace, kde si vytvoří hnízdo. Naštěstí není těžké se jí zbavit. Stačí vzít několik nosičů BIO10 , injektovat je koncentrátem pachové látky a umístit je do míst, kde se kuna pohybuje. Jsou to místa pod střechou, trámy půdy, podlaha půdy, okapy, apod.. Nepokládejte nosič na savé materiály, stačí nosič položit na fólii PVC, aby nedošlo ke kontaminaci povrchupůdy. Po takovém ošetření kuna prostor do několika dnů opustí.

14. PROČ JSOU NA ZÁCHRANU SRNČAT NABÍZENY 2 SADY?

Sada na záchranu srnčat "PREVENCE" se aplikuje v termínu os 20.4. do 10.5., kdy srnky vyhledávají nejvhodnější a nejbezpečnější místo ke kladení srnčat. Pokud zavětří na louce pach "predátora", toto místo si ke kladení nezvolí.

Sada na záchranu srnčat "Rychlá akce" se aplikuje těsně před senosečí max. týden, kdy srnka je schopna odvést z louky zalehnuté srnče, neboť cítí pach "predátora".

15. PROČ JE ROZDÍLNÁ APLIKACE KONCENTRÁTU PACHOVÉ LÁTKY U UVEDENÝCH SAD?

U sady "PREVENCE" se aplikace provádí injektováním koncentrátu pachové látky do nosiče BIO10. Do senoseče intenzita pachu v nosiči klesne na minimum a naprosto nevadí při siláži sena, pokud se nosič vůbec do sena dostane. Dobytek se případnému nosiči v seně vyhne a kdyby nosič sežral, nic se v trávicím traktu nestane, nosič je vyrobený na bázi škrobu.

U sady "Rychlá akce" se aplikace koncentrátu pachové látky provádí přímo na zem pomocí delší trubičky, takže účinnost pachu zůstane zachována a do sena se pach nedostane, neboť travní porost není zasažen koncentrátem pachové látky.

16. JAK SE INJEKTUJE KONCENTRÁT PACHOVÉ LÁTKY DO NOSIČE BIO10?

Koncentrát pachové látky se injektuje do nosiče BIO10 ve 3 bodech stisknutím aplikátoru po dobu 1 vteřiny. Trubička aplikátoru se zasune do hmoty nosiče.

17. JE KONCENTRÁT PACHOVÉ LÁTKY ZVĚŘI NEBEZPEČNÝ?

Není, zvěř pachová látka odpuzuje, imituje pach predátora.

18. JAK SE APLIKUJE ZAPACHOVÁNÍ LOUKY, JETELE NEBO VOJTĚŠKY?

Při aplikaci koncentrátu pachové látky začínáme uprostřed louky nebo na nejvyšším bodě, který si označíme např. kůlem a odtud nosiče rozhazujeme po 40 m od sebe na jednu stranu a potom na druhou stranu, až se dostaneme na okraj louky.

19. JE REALIZACE ZÁCHRANY SRNČAT JIŽ VYZKOUŠENA?

Ano. Zkoušky již probíhají na loukách, polích s jetelem a vojtěškou od roku 2014, výsledky jsou vynikající, zvlášť u metody "PREVENCE", pokud je dodržen termín zapachování od 20.4. do 10.5..

20. KOLIK NOSIČŮ JE POTŘEBA NA 1 ha A NA KOLIK ha VYDRŽÍ NÁPLŇ LAHVE 250 ml?

Na 1 ha se potřebuje pouze 9 nosičů BIO10 a náplň lahve vydrží na 10 ha.

21. CHODÍ SE PÁST SRNKY NA LOUKY PO APLIKACI KONCENTRÁTU?

Dle sdělení mysliveckých spolků, srnky se normálně na těchto loukách pasou, jsou ale obezřetné a nezvolí si tento prostor ke kladení srnčat.

22. JAKÁ JE CENA POŠTOVNÉHO A KDO MI ZBOŽÍ DODÁ?

Zboží vám doveze přepravní společnost DPD, se kterou máme dobré zkušenosti. Pokud máte zájem o jinou možnost dopravy, nabízíme také služby Zásilkovny. Cena zboží se odvíjí od celkové váhy objednávky a je vždy uvedena v souhrnu objednávky.

23. MOHU SI ZBOŽÍ VYZVEDNOUT OSOBNĚ?

Pokud budete mít cestu do Kladna, rádi vás u nás přivítáme osobně. Na adrese Huťská 1496 máme prodejnu, kde si můžete zboží vybrat, zakoupit a k tomu vám navíc rádi sdělíme všechny potřebné informace, které jistě oceníte při aplikaci produktů či samotné jejich instalaci.