Ekoplant, s.r.o. největší český výrobce: Specialista na pachové odpuzovače a ohradníky

Nejčastější otázky a odpovědi

PACHO-LEK®

1. NA CO MOHU PACHOVÝ OHRADNÍK VYUŽÍT?

Pachový ohradník má primárně za cíl snižovat počet střetů dopravních vozidel se zvěří. Ohrazení rizikových úseků silnic a dálnic, které nejsou oplocené a kde je hlášen zvýšený počet takových střetů je tedy primární účel. Pachový ohradník a jeho systém však můžeme využít na mnoho dalších způsobů. Kromě využití na silnicích si jej nemohou vynachválit zemědělci, kteří tak chrání své plodiny, např. kukuřici, pícniny nebo také stromy či celé ovocné sady. Náš koncentrát Stop srnčatům je využíván jako prevence odpuzení srn a srnčat z louky či pole, kde má být sekáno.

2. JAK SPRÁVNĚ INSTALOVAT PACHOVÉ OHRADNÍKY NA SRNKY NEBO PRASATA?

Nosiče pachového koncentrátu se instalují na dřevěné kůly do výšky 70 až 90 cm, v rozestupech 10 metrů od sebe. Po instalaci se nainjektují koncentrátem pachové látky, čímž se aktivuje jejich účinek. Pro vyšší účinnost je možné změnšít rozestupy na 5 metrů od sebe.

3. MOHOU SI ZVÍŘATA NA PACH NAVYKNOUT?

Přes tvrzení konkurence není možné, aby si prasata na náš pachový koncentrát navykly. Prasata nikdy nezačnou ohradník ignorovat. Toto tvrzení můžeme podložit úspěšnou likvidací Afrického moru prasat ve Zlínském kraji. Zde byla prasata držena pomocí pachového ohradníku po dobu delší než jeden a půl roku, bez toho, aby pachový ohradník prorazila.

4. JAKÁ JE CENA POŠTOVNÉHO A KDO MI ZBOŽÍ DODÁ?

Zboží vám doveze přepravní společnost DPD se kterou máme jen ty nejlepší zkušenosti. Pokud máte zájem o jinou možnost dopravy, nabízíme také služby Zásilkovny. Cena zboží se odvíjí od celkové váhy objednávky a je vždy uvedena v souhrnu objednávky.

5. MOHU SI ZBOŽÍ VYZVEDNOUT OSOBNĚ?

Pokud budete mít cestu na Kladno, rádi Vás u nás přivítáme osobně. Na adrese Huťská 1496, kde máme prodejnu, si můžete zboží vybrat, zakoupit a k tomu Vám navíc rádi sdělíme všechny potřebné informace, které jistě oceníte při manipulaci s produkty či samotné jejich instalaci.

6. NEVÍME KUDY SE K NÁM KUNA DOSTÁVÁ.

Kuna se do domů dokáže dostat nejrůznějšími způsoby. Dokáže třeba nadzvednout střešní tašku, poté prokouše parotěsnou folii pod ní a hned má prostor, kde si v izolaci může vyhrabat tunely a vytvořit hnízdo. Naštěstí není těžké se jí zbavit. Stačí vzít několik nosičů pachové látky BIO10, nainjektovat je koncentrátem pachové látky a dát je do míst, kde se podle Vás kuna zdržuje. Těmito místy mohou být: místa pod střechou na trámech, podlaha půdy, okapy, zavěšení nosiče těsně pod střešní krytinu, apod. Nepokládejte nosič na savé materiály, aby nedošlo k nasáknutí pachové látky, která by poté ještě dlouho na Vaší půdě smrděla, stačí podložit např. kouskem igelitu. Po takovém ošetření kuna prostor do několika dnů opustí.

7. CO SE STANE, POKUD NOSIČ SNÍ ZVÍŘE?

Zvíře nosič neláká a sníst by jej tedy nemělo. Pokud se tak stane, zvířeti se nic nestane.

8. JAK DLOUHÝ JE ROZKLAD NOSIČE, POKUD LEŽÍ NA ZEMI?

9. CO SE STANE SE SENÁŽÍ, POKUD SE NOSIČ USUŠÍ SPOLEČNĚ S NÍ?

Pokud se nosič povede sesbírat společně se senáží, nic se neděje. Seno není nijak znehodnocené a zvířatům nic nebrání seno konzumovat. Nosič se poté případně vyhodí potom, co zvířatům zůstane v kotci.

10. OVLIVNÍ PACHOVÁ LÁTKA PSA A JEHO STOPU?

Ze zkušenosti víme, že pachový koncentrát neodpuzuje psy, ale pes nepozře nosič nainjektovaný touto pachovou látkou. Pes si značkuje teritorium, a proto se snaží tento pach přeznačkovat, zároveň ho určitě nesvede ze stopy, kterou sleduje.

11. LZE NOSIČ SESBÍRAT A OPAKOVANĚ POUŽÍT?

Ano, nosič lze sesbírat a použít opakovaně. Rozklad začíná až po určité době, kdy je nosič na zemi.

12. JAKOU ŽIVOTNOST MÁ NOSIČ V PACHOVÉM OHRADNÍKU A JAK ČASTO JE NUTNÉ JEJ OŽIVOVAT?

Životnost nosiče je minimálně 5 let. Oživování je nutné provádět maximálně po třech měsících, v době zvýšeného rizika vzniku škod ideálně každé 3-4 týdny.

13. MAJÍ NA NĚHO VLIV POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY?

Životnost nosiče je minimálně 5 let. Jediný vliv na jeho životnost mají půdní bakterie, které jej rozkládají. Jiné vlivy, tedy ani povětrnostní podmínky na něho vliv nemají.

14. MÁ NA DOBU ÚČINKU VLIV ZAKRYTÍ NOSIČE?

Na délku aktivního účinku nemá zakrytí nosiče vliv. Nosič je stále stejně účinný, ať je celou dobu používání umístěný pod střechou nebo na kůlu u silnice.

15. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI NOSIČEM A SVITKEM Z DŘEVITÉ VLNY?

Délka účinnosti svitku z dřevité vlny je oproti nosiči BIO10 minimální. Svitky zadrží pach koncentrátu nejvýše na týden, pokud na ně zaprší, učinnost je minimální. Oproti tomu, na nosiče BIO10 nemají povětrnostní podmínky vliv.

16. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PĚNOU A NOSIČEM BIO10 Z HLEDISKA ÚČINNOSTI?

Účinnost je obdobná, pěna se ale dříve začne rozkládat, začne se odlupovat, drolit, protože ji mnohem více ovlivňují povětrnostní podmínky.

17. JAK DLOUHO MI BUDE SMRDĚT OBLEČENÍ ČI KŮŽE, POKUD SE ZASÁHNU KONCENTRÁTEM?

Oblečení stačí řádně vyprat. Pokud se potřísníte na kůži, to už bohužel bude běh na delší trať. Je zbytečné zkoušet používat toxické či jiné prostředky, které Vás mohou narušit pokožku. Stačí ruce často mýt a čekat, nežli pach odejde.