Ekoplant, s.r.o. největší český výrobce: Specialista na pachové odpuzovače a ohradníky

Instalace a oživení pachového ohradníku

PACHO-LEK®

1. Metodika správné instalace pachových ohradníků aneb

(Kam instalovat a na co si dávat při instalaci pozor)

- Před objednáním materiálu na instalaci je vhodné úsek projít a vyhodnotit vhodnost instalace, její parametry a limity. Při vhodnosti instalace je nejlepší spolupracovat s Policií ČR, která má nejaktuálnější data o sražené zvěři. Místa je také možno vytipovat ve spolupráci s místními myslivci, nebo podle mapy shluků dopravních nehod (www.srazenazver.cz).

- Zvláštní pozornost se musí věnovat umístění pachových ohradníků ve vztahu k migračním objektům, tak, aby zvěř na migrační objekt byla naváděna.

- Ohradníky se umisťují na úseky shluků dopravních nehod, které není možné z jakýchkoli důvodů oplotit.

- Při instalaci je nutné vzít v úvahu bezpečnost dopravy a údržbu okolí komunikace.

- Ohradníky je nutné instalovat směrem od silnice a za svodidla, vždy po obou stranách komunikace.

- Nad úrovní vozovky, ne do mezí nebo pod most.

- Pokud silnice vede v zářezu, umístit pachový ohradník na vrchol svahu.

- Pokud není jiná možnost, lze nosič připevnit na svodidla - poslední možnost, aby nedošlo k přerušení ohradníku.

- Pro vyšší účinnost na kritických úsecích lze zmenšit rozestupy, nebo vybudovat pachový ohradník ve dvou řadách.

2. Pokyny k průběhu instalace pachových ohradníků aneb

(Jak nainstalovat a aktivovat pachový ohradník)

- Před samotnou instalací je nejlepší volbou připevnit adaptéry na sloupek.

- Adaptéry jsou používány z důvodu omezení oplachu nosiče dešťovou vodou.

- Sloupky se poté zahloubí do cca 20-30 cm hloubky, kdy se tyčí 70-100cm nad povrchem v rozestupech cca 10 metrů.

- Do takto připravených sloupků s adaptéry následně zasuneme nosič pachové látky.

- Do nosiče se ve třech bodech vstříkne pachový koncentrát, do každého otvoru stačí stříkat po dobu cca 1 vteřiny.

- Koncentrát aplikovat "po větru", s tryskou zasunutou do nosiče - podstatně se snižuje riziko zasažení pachovou látkou.

3. Pokyny pro oživení pachových ohradníků aneb

(Jak úspěšně obnovit účinnost pachového ohradníku)

- Ověřená účinnost pachové látky v nosiči by měla být minimálně 2 měsíce, maximálně 3 měsíce.

- Oživení nosiče pachovou látkou je třeba provádět každé 3 měsíce s důrazem na kritická období migrace zvěře v 5. a 10. měsíci.

- Před zahájením oživování je vhodné nejprve celý úsek projít a zkontrolovat.

- Při kontrole se nahradí chybějící nosiče nebo sloupky na správné místo.

- Následně se do nosičů se aplikuje pachový koncentrát.

- Koncentrát se aplikuje do již dříve vyhloubených otvorů.