Ekoplant, s.r.o. největší český výrobce: Specialista na pachové odpuzovače a ohradníky

Poradna

1. Metodika správné instalace pachových ohradníků aneb (Kam instalovat a na co si dávat při instalaci pozor) - Před objednáním materiálu na instalaci je vhodné úsek…
1. Úvod Pro snížení počtu srážek se zvěří na úsecích shluků dopravních nehod se s úspěchem používají pachové ohradníky. Instalují se tam, kde nelze…
1. Úvod Každým rokem vysoká zvěř páchá na lesních, okrasných a ovocných dřevinách velké škody. Tato Metodika předkládá lesákům, myslivcům a ovocnářům…
1. Úvod Každým rokem vysoká zvěř páchá ve vinicích velké škody. Tato Metodika předkládá vinařům postup instalace pachové ochrany proti vysoké zvěři, aby…
1. Úvod Každým rokem přemnožená černá zvěř páchá na zemědělských plodinách a travních porostech milionové škody. Zákon č.449/2001 Sb., ve znění zákona…
1. Úvod Každým rokem uhyne vlivem senosečí kolem 60.000 srnčat. Vedle ostatních úkolů firma Ekoplant soustředila pozornost na podstatné snížení počtu uhynulých…
1. NA CO MOHU PACHOVÝ OHRADNÍK VYUŽÍT? Pachový ohradník má primárně za cíl snižovat počet střetů dopravních vozidel se zvěří. Ohrazení…
KONCENTRÁT PACHO-LEK® na kuny - Koncentrát se aplikuje do nosiče pachové látky BIO10 - Do nosiče se ve dvou bodech zasune tryska aplikátoru a krátce se stiskne, vždy…
KONCENTRÁTY PACHO-LEK® proti spárkaté a černé zvěři - Koncentrát pachové látky se aplikuje do biodegradabilného nosiče BIO10 - Do nosiče BIO10 se ve třech…
NOSIČ PACHOVÉ LÁTKY - polyuretanová pěna PACHO-LEK® - láhev s trubičkovou PU pěnou intenzivně protřepejte - na ventil láhve našroubujte aplikátor…