EKOPLANT, s.r.o. největší český výrobce: Specialista na pachové odpuzovače a ohradníky

Metodika ochrany travních porostů proti krtkům

PACHO-LEK®

1. Úvod

Cílem metodiky je podat návod, jak se zbavit krtka a následně krtinců, které svou činností vytváří na pěstěných travnatých plochách (zahradní trávník, hřiště, golfové plochy a další) a přitom krtkovi neublížit, jedná se o chráněného živočicha. Jeho přítomnost na zahradě není příliš žádoucí začátkem výsadby rostlin, jelikož svou činností může narušovat kořínky, jež ještě nemají dostatečnou mohutnost. Krtince jsou navíc značně neestetické a měkké, takže pokud se jich na ploše trávníku nachází více, ztěžují pohyb a celkově znehodnocují jeho kvalitu.

2. Vymezení pojmů

Svitky dřevité vlny - jsou zcela ekologické a slouží jako nosič koncentrátu pachové látky proti krtkům.

Koncentrát pachové látky proti krtkům - obsahuje účinnou látku, která imituje pach predátora, čímž odpuzuje krtka od rytí a vytváření krtinců na travnatých plochách. Splňuje podmínky zákona č.17/1992 o životním prostředí a dle zákona o biocidech č.324/2016 je vydáno MZ ČR Oznámení o zařazení do seznamu biocidů.

3. Aplikace nosiče svitků dřevité vlny

3.1. Materiálové vybavení

Svitek dřevité vlny - délka cca 6-8 cm, průměr 2-3 cm

Koncentrát pachové látky - viz kap. 2

3.2. Postup jak se zbavit krtka a následně vytvářených krtinců

- krtky přitahují především rovné nebo mírně svažité plochy bez většího porostu či náročných kořenů stromů, proto se také nejčastěji krtince objevují na pěstěném trávníku,

- je třeba odhrnout zeminu krtince a najít otvor nory, vstup má vertikální směr,

- do otvoru zasuňte svitek dřevité vlny dostatečně hluboko 5-10 cm,

- do svitku stříkněte koncentrát pachové látky 3x po sobě po dobu 1 vteřiny.

- zeminu nad svitkem udusejte, aby se pach nešířil do okolí,

- zemina krtince je velmi kvalitní a lze ji po odstranění použít jako substrát do záhonu pro další výsadbu rostlin nebo do kompostu,

- krtek se okamžitě odstěhuje a vrátit by se neměl, POZOR! otvor pod krtincem nikdy nezahrabávat - ucpe se přívod vzduchu a krtek si začne vytvářet další chodbičky a následně i krtince, čímž se docílí opačného efektu.

4. Ochranné pomůcky

- brýle nebo štít

- pracovní oděv

- gumové rukavice, nejlépe slabé chirurgické

- pracovní obuv

5. Zdroje

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění

- zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 45/2019 Sb., o odpadech (účinnost od 1.1.2020)

- bezpečnostní list podle Nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006 ve znění Nařízení komise (EU) 2015/830 z 1.9.2018

- Evropský certifikát důvěryhodnosti firem "ECDF"-20148 pro EKOPLANT, s.r.o.

i.č. 230795

- odborné zdroje a závěry provozních zkoušek

Související zboží